2019/20

 • Rozvrhy hodin 2019/2020

  Zde si můžete prohlédnout rozvrhy hodin v jednotlivých třídách na 1. pololetí školního roku 2019/2020. >>

 • Školská rada

  Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 • SRPDŠ při ZŠ Zámoraví

  Spolek rodičů a přátel dětí a školy je spolupracující organizace naší školy. Řídí se stanovami, s kterými se můžete seznámit níže.>>

 • Organizace školního roku 2019/2020

  Školní rok 2019/2020 slavnostně zahájíme v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin. Školní družina a jídelna bude v provozu od úterý 3. září 2019. V tento den také začíná výuka dle stanovených rozvrhů ve 2. – 5. ročnících. Více >>

 • Zájmová činnost 2019/2020

  I v novém školním roce nabízíme dětem několik zájmových útvarů. Všechny kroužky se konají v prostorách naší školy a většinu z nich mohou děti navštěvovat zdarma. Ke dni 20. 9. 2019 se uzavřel nábor do kroužků. V tabulce jsou označeny ty, které se pro malý počet přihlášených dětí neotevřely.

 • Konce vyučování ve školním roce 2019/2020

  Zde si můžete prohlédnout konce vyučování v jednotlivých třídách. >>

 • Desatero pro budoucí prváčky

  Přehled základních dovedností, které by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

 • Školní jídelna a družina

  Informace o školní družině a stravování ve školní jídelně.

 

+420 573 502 881 ~ Švabinského nábřeží 2077, 767 01 Kroměříž ~ Napsat e-mail ~ Tvorba webu - ZenArt.cz