Aktuality

 • Po Evropě on line

  Ani poslední týden naší on line družinky nebylo v plánu zahálení. Nabídkou zájemcům o olympijské poznávání byl evropský kontinent, zastoupený na vlajce kruhem modré barvy.

 • Péče o děti rodičů pracujících v krizové infrastruktuře

  Vzhledem k zájmu rodičů IZS bude od 12.4. umožněna přítomnost jejich dětí i v týdnech distančního vzdělávání. Více informací pro zájemce>>

 • Aktuální informace k provozu školy od pondělí 12.4.2021

  Od 12. dubna se naše škola otevře pro žáky 3.,4. a 5. ročníků. Výuka bude probíhat rotačně dle stanoveného rozvrhu. Žáci 1. – 2. ročníků pokračují v povinném distančním vzdělávání dle rozvrhu určeného třídními učiteli. Další informace k provozu školy, školní družiny a jídelny >>

 • Povinné testování žáků

  Podrobné informace k testování žáků a organizaci příchodu žáků do školy od 12.4.2021.>>

 • Velikonoční on line družinka

  Přesto, že sluníčko lákalo spíš k venkovním aktivitám, někteří prváčci se poctivě připojovali k naší on line družince. Tématem celého týdne bylo jarní a velikonoční období.

 • Schůze školské rady

  Zveme členy školské rady na další setkání, které se uskuteční v pondělí 19.4.2021 v 16 h­odin ve sborovně školy.

 • Třídní schůzky

  Vážení rodiče, ve středu 14.4. 2021 v 16 hodin proběhnou online třídní schůzky přes Microsoft Teams. Bližší informace Vám podají třídní učitelé. Schůzka zástupců SRPDŠ s vedením školy se uskuteční o den dříve, tedy 13.4. 2021 V 16 hodin ve sborovně školy.

 • Velikonoční prázdniny

  1. – 5. dubna 2021 velikonoční prázdniny

 • Připravujeme na duben

  Stručný přehled informací o plánu na měsíc duben najdete zde. >>

 • Plán ŠD - duben 2021

  Stejně jako v měsíci březnu bude družina probíhat online.>>

 

+420 573 502 881 ~ Švabinského nábřeží 2077, 767 01 Kroměříž ~ Napsat e-mail ~ Prohlášení o přístupnosti ~ Tvorba webu - Lemenio.com