Aktuality

 • Připravujeme na únor

  Stručný přehled informací k měsíci únoru

 • Akce školní družiny - únor

  Během měsíce února, pokud situace nedovolí jinak, bude družinová činnost probíhat pouze v rámci jednotlivých oddělení. Znovu se zahajují projekty v rámci programu Šablony II. Ty taky ovšem jen v rámci jednotlivých oddělení. Co nejvíce budeme využívat pobytu na školní zahradě či vycházek do okolí školy.

 • Pololetní prázdniny

  29. ledna – pololetní prázdniny, den bez online výuky

  Vážení rodiče a milí žáci,

  máme za sebou velmi náročné 1. pololetí školního roku, ve kterém jsme se museli učit dalším novým věcem a s trpělivostí zvládat neustálé změny ve školství. Velký obdiv a poděkování patří všem, kteří obětavě při svých povinnostech pomáhali dětem s plněním úkolů a učením. Chválíme také odpovědný a aktivní přístup většiny našich žáků. Do dalšího pololetí přejeme všem pevné zdraví a mnoho úspěchů. Věříme, že se všichni budeme brzy moci opět setkávat na půdě naší školy.

 • Vysvědčení

  28. ledna – předávání výpisů z vysvědčení žákům 1. a 2. ročníků (poslední vyučovací hodina). V tento bez odpoledního vyučování, školní jídelna a družina v provozu. Od 1.2. prezenční výuka žáků 1. – 2. ročníků, pokračuje distanční vzdělávání 3. – 5. ročníků.

  Žákům 3. – 5. ročníků budou výsledky za 1. pololetí sděleny e-mailem. Výpisy z vysvědčení jim budou předány až po návratu žáků do školy.

 • I distanční výuka může být fajn

  Nejlepší odměnou pro učitele je, když se některé děti samy zeptají, jestli by nemohla být online hodina angličtiny navíc. >>

 • Zdraví z jablek

  O tom, jak mnoho je možné se dovědět o našem nejznámějším ovoci – jablcích, se přesvědčily děti ze druhého oddělení naší školní družiny. Celé jedno zimní odpoledne totiž strávily tematickým povídáním s odborníkem, hraním a hlavně zajímavou prací.

 • Projekt "Les ve škole" nás baví!

  Dny, které táhnou ven. Dnešní mrazivé odpoledne jsme využili k tvoření „bílých“ soch. >>

 • Konečně sníh!

  Konečně i u nás napadl (alespoň trošku) sníh. Dospělým možná působí potíže, pro děti je ale zdrojem moc prima zábavy.

 • Připravujeme na leden

  Stručný přehled důležitých informací k prvnímu měsíci nového roku.

 • Třídní schůzky

  Vážení rodiče, třídní schůzky, které jsou naplánovány na středu 13.1. 2021 proběhnou vzhledem k platným opatřením on-line formou – přes Microsoft Teams. Bližší informace o čase konání Vám podají třídní učitelé.

 

+420 573 502 881 ~ Švabinského nábřeží 2077, 767 01 Kroměříž ~ Napsat e-mail ~ Prohlášení o přístupnosti ~ Tvorba webu - Lemenio.com