Aktuality

 • Angličtina v 1.třídě

  Stejně jako batolata se učí mluvit rodným jazykem odezíráním, poslechem či hrou, učí se naši prváčci angličtině. Za využití mnoha pomůcek, vlastního těla, říkadel anebo písniček se průběžně seznamují s praktickou mluvou, tedy s okolním světem.

 • Ředitelské volno

  Vážení rodiče,

  tímto Vám oznamujeme, že v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) bude vyhlášen pro žáky na pondělí 27. září 2021 den ředitelského volna z organizačních důvodů. Školní družina a jídelna bude v tento den v provozu pouze pro předem přihlášené žáky. Bližší informace (včetně přihlášky) Vám podají vyučující na třídních schůzkách. >>

 • Rozloučení s létem

  Není to dávno, co naše školní zahrada dostala bohatým osázením novou tvář. Tvář nabízející sice stejný prostor, ale docela jinou škálu zážitků. Na rozloučení s končícím létem jsme v ní naplánovali akci pro děti a jejich rodiče s názvem „Zahrada všemi smysly“.

 • Policie ČR v družině

  Kocourkovské občany navštívila policie. Při zajímavém povídání a praktických ukázkách se tak mohli seznámit s její prací, uniformou, výzbrojí i služebním vozidlem.

 • Schůze školské rady

  Zveme členy školské rady na další setkání, které se uskuteční ve středu 22.září 2021 v 16 hodin ve sborovně školy.

 • Zahrada všemi smysly

  Dlouho plánovaná akce pro předškoláčky a žáky 1. ročníků dostala konečně svůj termín. Přijďte si otestovat své smysly na naši školní zahradu.>>

 • Družinové "Kocourkohraní"

  Kdysi dávno byl Kocourkov maličké městečko v malém císařství. Žili tam lidé obdaření jasným rozumem a hlubokou moudrostí. Protože ale jejich umu využívali všichni kolem a kocourkovští tak nestíhali mít v pořádku svá vlastní území, domluvili se, že jejich nápady budou nadále tak bláznivé, že se podle nich už nikdo nebude řídit a oni získají zpět svůj vlastní spokojený život…

 • Námořníci ze 2. B

  Jako odvážní námořníci se vydali do nového školního roku žáčci 2. B. Při každodenních plavbách za poznáním se určitě naučí spoustu nového…

 • Družina v moštárně

  Jedním z příznaků končícího léta jsou zahrádky plné dozrávajícího ovoce. Hlavně jablíček. Ty také mají všichni nejraději. Ať už jsou syrová, sušená, v podobě koláčů, čajů anebo moštů… Pro naše družinové děti se proto stala již tradicí vycházka do Dolních zahrad, spojená s exkurzí a ochutnávkou v místní moštárně.

 

+420 573 502 881 ~ Švabinského nábřeží 2077, 767 01 Kroměříž ~ Napsat e-mail ~ Prohlášení o přístupnosti ~ Tvorba webu - Lemenio.com